Boele & Van Emden

Boele & Van Emdem BMW Specialist

 
BMW 3 serie | Boele & Van Emden

Autohuis Eickhof

Autohuis Eickhof in Apeldoorn

 
Autohuis Eickhof

Verkeersschool Frank Schuurman

Verkeersschool Frank Schuurman in Apeldoorn

 
Verkeersschool Frank Schuurman

Nefkens

Het moderne pand Autobedrijf Nefkens in Naarden.

 
Pand Nefkens Naarden

Pouw Zwolle

Het mooie gebouw van Pouw Zwolle.

 
Pouw Zwolle

Meest Populaire Autobedrijven

Automobielbedrijf J.F. van der Heiden

Rotterdamseweg 259
2636 KC de Zweth

010-4704159

Köhler

Parellaan 40
2132 WS Hoofddorp

023-5640405

Vallei Occasion Centrum

Churchillweg 144-146
6706 AG Wageningen

0317-419030

Van Vliet Personenauto's

Parallelweg Zuid 215
2914 LE Nieuwerkerk a/d IJssel

180 - 31 38 77

Laatste Meningen

Kees schreef over SsangYong Friesland:

Goede auto's

Doris Malone schreef over Autohuis Eickhof:

STUUR DEZE E-MAIL GELIEVE DOOR NAAR IEMAND IN UW BEDRIJF DIE BELANGRIJKE BESLISSINGEN MAG NEMEN! We hebben uw website gehackthttps://www.autogo.nl en uw databases uitgepakt. Hoe is dit gebeurd? ons team heeft een kwetsbaarheid op uw site gevonden die we hebben kunnen misbruiken. Nadat we de kwetsbaarheid hadden gevonden, konden we uw databasegegevens ophalen en uw volledige database extraheren en de informatie naar een offshore-server verplaatsen. Wat betekent dit? We zullen systematisch een reeks stappen doorlopen om uw reputatie volledig te beschadigen. Eerst wordt uw database gelekt of verkocht aan de hoogste bieder die zij zullen gebruiken met wat hun bedoelingen ook zijn. Als er vervolgens e-mails worden gevonden, krijgen ze een e-mail dat hun informatie is verkocht of gelekt en uw site https://www.autogo.nl schuld had en dus uw reputatie schaadde en boze klanten/medewerkers had met wat boze klanten/medewerkers ook doen. Ten slotte zullen alle links die u in de zoekmachines hebt geïndexeerd, worden gedeïndexeerd op basis van blackhat-technieken die we in het verleden hebben gebruikt om onze doelen te de-indexeren. Hoe stop ik dit? We zijn bereid om tegen een kleine vergoeding af te zien van het vernietigen van de reputatie van uw site. De huidige vergoeding is $ 2900 in $ $ (0,15 BTC). Stuur de bitcoin naar het volgende bitcoin adres (zorg ervoor dat je kopieert en plakt): 3F1gezRWP6woqJqiyjA91nBfYq5J4Y3ex9 zodra u heeft betaald, krijgen wij automatisch bericht dat het uw betaling was. Houd er rekening mee dat u binnen 5 dagen na ontvangst van deze e-mail moet betalen, anders begint het databaselek, de verzonden e-mails en de de-indexering van uw site! Hoe kom ik aan bitcoins? Je kunt gemakkelijk bitcoins kopen via verschillende websites of zelfs offline bij een bitcoin-geldautomaat. Wat als ik niet betaal? als u besluit niet te betalen, zullen we de aanval starten op de aangegeven datum en deze handhaven totdat u dit doet, er is geen tegenmaatregel, u zult uiteindelijk alleen maar meer geld verspillen aan het zoeken naar een oplossing. We zullen uw reputatie bij Google en uw klanten volledig vernietigen. Dit is geen hoax, beantwoord deze e-mail niet, probeer niet te redeneren of te onderhandelen, we zullen geen antwoorden lezen. als je eenmaal hebt betaald, stoppen we met waar we mee bezig waren en hoor je nooit meer van ons! Houd er rekening mee dat bitcoin anoniem is en dat niemand erachter zal komen dat u hieraan hebt voldaan.

Preston Holton schreef over Autohuis Eickhof:

PLEASE FoRWARD THiS EMAiL To SoMEoNE iN YoUR CoMPANY WHo iS ALLoWED T0 MAKE IMPORTANT DECiSioNS! We have hacked your website https://www.autogo.nl and extracted your databases. H0w did this happen? our team has found a vulnerability within your site that we were able to expl0it. After finding the vulnerability we were able to get y0ur database credentials and extract your entire database and m0ve the information t0 an offshore server. What does this mean? We will systematically go thr0ugh a series 0f steps of t0tally damaging y0ur reputation. First your database will be leaked 0r sold t0 the highest bidder which they will use with whatever their intenti0ns are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their informati0n has been sold 0r leaked and your site https://www.autogo.nl was at fault thusly damaging y0ur reputati0n and having angry cust0mers/associates with whatever angry cust0mers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past t0 de-index 0ur targets. How d0 i st0p this? We are willing t0 refrain fr0m destroying y0ur site’s reputation f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC). Please send the bitcoin to the f0llowing Bitcoin address (Make sure t0 copy and paste): 3HJo3VbQczGmkRVy1rKHvtkzetBpWufRJq once you have paid we will automatically get inf0rmed that it was y0ur payment. Please n0te that you have t0 make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of y0ur site WiLL start! H0w do i get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites or even 0ffline from a Bitcoin-ATM. What if i don’t pay? if you decide not t0 pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until you do, there’s n0 c0unter measure to this, y0u will 0nly end up wasting m0re m0ney trying to find a soluti0n. We will completely destroy your reputati0n amongst go0gle and your customers. This is not a h0ax, do n0t reply t0 this email, don’t try t0 reason or negotiate, we will n0t read any replies. once you have paid we will st0p what we were doing and you will never hear from us again! Please note that Bitcoin is an0nym0us and no 0ne will find 0ut that you have c0mplied.

Ed paardekooper schreef over Auto Fred Schilthuizen:

Top garage wordt altijd correct geholpen

Christena schreef over Autohuis Eickhof:

16 Google AdSense Alternatives for Bloggers (Hint: #1 is ForeMedia.net, Check the article for #2): https://bit.ly/37y81Zx

Autobedrijven per Stad

Amsterdam

51 autobedrijven

Arnhem

40 autobedrijven

Nijmegen

36 autobedrijven

Rotterdam

34 autobedrijven

Groningen

30 autobedrijven

Utrecht

29 autobedrijven

Den Haag

25 autobedrijven

Apeldoorn

23 autobedrijven

Almere

23 autobedrijven

Leeuwarden

19 autobedrijven

Ede

19 autobedrijven

Breda

19 autobedrijven

Meest Populaire Merken